VISKON V15 3D-CAD/CAM Sektor A - Abbund-/Holzbau CAD - zum Kauf

6.069,00 €*

VISKON V15 3D-CAD/CAM HOLZRAHMENBAU | Sektor B - zum Kauf

6.069,00 €*

VISKON V15 3D-CAD/CAM | Sektor C - MASCHINE - zum Kauf

4.760,00 €*

LIGNIKON Small V14 - zum Kauf

474,81 €*

LIGNIKON Large V14 | 3D-CAD Holzbausoftware - zum Kauf

2.499,00 €*

LIBERTA Prima V13 | Dach- & Holzbausoftware

119,00 €*

WOODCON V14 | Modul A Dach-/ Holzbau CAD - zum Kauf

571,20 €*

WOODCON V14 | Modul B) Holzrahmen-/ Blockbau CAD - zum Kauf

571,20 €*